top of page

Buranaphat

8CB6DA35-FECE-4D60-A52D-094E1B61B99A-36D
2C6A1AE8-D9D9-4BD0-85AB-5837EA9D9619-616
2E221E2F-93C3-4404-888E-509DDABED6BE.JPG
B9B0E0F2-DF72-4E8A-9D66-795DBBE55619-312
5D16B04D-E4FE-4E03-840C-86D2453A5826-7E9
โรงเรียน บูรณะพัทศึกษา และบูรณะพัท บางแก้ว ตั้งอยู่ในจังหวัด พัทลุง ให้บริการการศึกษาระดับ อนุบาล ประถมและมัธยม เสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษสู่การสร้างเด็ก สองภาษา 

BP PROGRAM

BP และ สถานศึกษาในเครือพณิชยการพัทลุง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาของลูกหลานชาวเมืองลุง

และตั้งปณิธานที่จะให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพกับนักเรียนในทุกระดับ

Quick Links ทางลัด
bottom of page